Markt voor oud papier onder druk: meer afkeur

De afzetmarkt voor oud papier en karton staat de laatste tijd zwaar onder druk. Als gevolg daarvan zijn afnemers van oud papier en karton veel kritischer geworden op de kwaliteit van het aangeboden materiaal.

05 gescheiden inz papier foto PRN

De NVRD ontvangt signalen van haar leden dat partijen oud papier en karton hierdoor steeds vaker worden afgekeurd. Om hier zo nodig op in te kunnen spelen, willen we graag een beter beeld ontwikkelen van de reactie van de afnemers op de actuele marktsituatie. Signalen hierover graag naar Maarten Goorhuis via : goorhuis@nvrd.nl