Marktdag textiel levert interessante inzichten op

De aandacht voor textielinzameling, verwerking en recycling is groot. Terecht, want de ecologische voetafdruk van de textielindustrie is groot en een beweging richting circulair textiel nodig. Vanuit het VANG HHA programma wordt gewerkt aan een handreiking die gemeenten kunnen gebruiken bij de aanbesteding van textielinzameling. Hiervoor is een marktconsultatie uitgevoerd.

Textiel.JPG

De 20 partijen die reageerden op deze marktconsultatie kwamen op 17 december 2019 bijeen om te discussiëren over onderwerpen als optimale inzameling, sortering en een eventuele producentenverantwoordelijkheid voor textiel. De bereidheid om kennis met elkaar te delen, maakte de marktdag tot een succes. Zo werd gesproken over de voor- en nadelen van ondergronds inzamelen, maar ook over de voorwaarden waaronder producentenverantwoordelijkheid vorm zou moeten krijgen.

Alle verzamelende informatie wordt uitgewerkt tot een praktische handreiking voor gemeenten. Deze handreiking moet gemeenten helpen de aanbesteding voor een textielinzamelaar, sorteerder of verwerker zo circulair mogelijk in te steken. De eerste resultaten worden gedeeld tijdens het grondstoffencongres dat op 19 maart aanstaande plaatsvindt. De informatie die niet direct in de handreiking past, wordt gedeeld met het ministerie van IenW dat werkt aan een beleidsplan circulair textiel.