Meldpunt om landelijk beeld inzameling en reiniging te krijgen

Vandaag opent de NVRD een meldpunt waar leden knelpunten of uitdagingen rondom afvalinzameling en beheer openbare ruimte kunnen melden. De NVRD wil zo een landelijk beeld krijgen om waar nodig een signaal af te kunnen geven aan ketenpartners maar ook aan partijen zoals het RIVM, de rijksoverheid en de Veiligheidsregio’s.

 

meldpunt logo

De NVRD zit in een aantal crisisteams rondom diverse stromen en staat in nauw contact met partijen zoals Nedvang, VpKT, VNG en diverse verwerkers. Om een goed beeld te krijgen van wat er echt speelt heeft de NVRD zich opgeworpen om te inventariseren wat de knelpunten op dit moment zijn.

Wij vragen iedereen die uitdagingen/knelpunten ziet deze te melden via meldpunt@nvrd.nl

Om het voor ons overzichtelijk te maken vragen wij u om u aan onderstaande vragen te houden:

  1. Waar komt de afvalinzameling in de knel (welke stromen, mensen te kort)?
  2. Welke maatregelen hebben jullie bij de inzameling al getroffen (afschaling?)
  3. Welke maatregelen hebben jullie eventueel in het Beheer van de Openbare Ruimte genomen?
  4. Waar zitten jullie momenteel het meeste mee?

 

Kopieer deze vragen en beantwoord ze via: meldpunt@nvrd.nl 
Heeft u protocollen/calamiteitsplannen of nieuwsberichten die u wilt delen, dan ontvangen we deze ook graag via het meldpunt.

Bekijk hier het dossier Coronavirus en de afval- en reinigingsbranche