NVRD meldpunt: Gemeenten creatief bij inzameling papier

In de afgelopen weken heeft een aantal gemeenten via het Meldpunt aangegeven de huis-aan-huis inzameling van papier met behulp van vrijwilligers niet te kunnen continueren. Dit had verschillende oorzaken en was zeker geen landelijk beeld. In deze gemeenten konden inwoners met hun papier wel nog steeds terecht bij brengvoorzieningen en op de milieustraten.

meldpunt logo

We kregen in de afgelopen weken ook meldingen dat gemeenten samen met inzamelaars, vrijwilligersorganisaties en soms ook papierhandelaren gezocht hebben naar alternatieven. De alternatieven die gemeld zijn, variëren van het plaatsen van een inzamelcontainer voor papier in de wijk (al dan niet bemand met vrijwilligers), tijdelijke inzamelpunten met inzamelvoertuigen in de wijk tot aan de inzet van professionele afvalinzamelaars ter vervanging van de vrijwilligers. Een mooi staaltje samenwerking met partners in de keten om de inzameling van oud papier en karton bij huishoudens zo veel mogelijk door te laten gaan.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht dan kun je die mailen naar meldpunt@nvrd.nl.