Week van de Veiligheid 2021

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) organiseert van 31 mei tot en met 4 juni de Week van de Veiligheid. Tijdens de week staat veilig en gezond werken in de afvalbranche centraal. Bedrijven vragen op een of meer dagen, op verschillende manieren extra aandacht voor de afgesproken arboregels waaraan niet alleen medewerkers zich moeten houden, maar ook leveranciers, inhuurkrachten, bezoekers en klanten. Ook wordt aandacht gegeven aan de consequenties van onveilig werk.

 

Logo_week_vd_veiligheid

De StAA schrijft bedrijven geen stramien voor. Bedrijven kunnen activiteiten organiseren die passen bij het bedrijf, bij de bedrijfscultuur en bij de eigen risico’s, wensen en behoeften. Zolang het maar over veilig en gezond werken gaat en bij de communicatie over de activiteiten duidelijk is dat deze plaatsvinden in het kader van de landelijke Week van de Veiligheid. De StAA en de aangesloten organisaties communiceren over de activiteiten van de achterbannen en organiseren ook eigen activiteiten.