Wij streven naar een toekomstbestendig Nederland, waarin afval niet bestaat. Je leest het goed: wij zien het liefst dat wij in 2050 niet meer nodig zijn. Dat we dan een compleet circulaire economie hebben, waarin het vanzelfsprekend is dat we zuinig zijn op onze grondstoffen, op onze leefomgeving én op elkaar.

Dus werken we toe naar een circulaire economie. Dat doen onze leden al jaren door afval in te zamelen, te sorteren en te verwerken, maar tegenwoordig ook door preventie, reparatie en hoogwaardig hergebruik te stimuleren. Ook werken we aan een groene openbare ruimte met oog voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Daar is het fijn leven en daar kan en mag iedereen meedoen. Wij gaan de toekomst dan ook optimistisch tegemoet!

Aanjager, met en voor onze leden
Als branchevereniging verbinden wij alle gemeenten en gemeentelijke afval- en reinigingsdiensten van Nederland. Al sinds 1907 staat onze vereniging midden in de samenleving. Nuchter en slagvaardig als we zijn, dragen onze ruim 350 leden dagelijks bij aan het sluiten van de ketens. Met ons publieke DNA hebben we de juiste expertise én state-of-mind om deze ambitie waar te maken.

Onze kracht
Kennis maakt de cirkel rond

Wij vormen een belangrijke schakel in de grondstoffenketens en stimuleren en faciliteren onze omgeving om van circulariteit het nieuwe normaal te maken. Kennis is daarbij onze drijvende kracht. We verzamelen, creëren en verdelen het. Zo vloeit de kennis weer terug in de dagelijkse praktijk en verstevigt het onze positie en circulaire ambitie. Ook zorgt kennis voor verbinding; onder onze leden, in de politiek en in de samenleving.

Onze praktijk
Samen impact maken

We zien een mooie toekomst voor ons. Daarom stropen we graag onze mouwen op. Samen met onze leden slaan we de brug tussen beleid en uitvoering. Ambitieus waar het kan, praktisch waar het moet. Want we willen maximaal impact maken. Dit doen we door ons te richten op de thema’s:

  • Grondstof-stromen

  • Circulaire samenleving

  • Goed werkgever-schap

  • Schone en aantrekkelijke leefomgeving

  • Publiek ondernemer-schap

Lid worden?

Vul je gegevens in en we nemen contact met je op.