foto Voorplaat  HH-Klaas Fopma2

Onze leden

Met circa 500 leden vertegenwoordigt de NVRD ruim 90% van de gemeenten en nagenoeg 100% van de overheidsgedomineerde bedrijven die actief zijn op het gebied van afvalbeheer en reiniging. Maar ook andere professionals uit de wereld van afval en milieu zijn bij de NVRD betrokken.

De leden zijn ingedeeld in 3 sectoren:

Regievoerende gemeenten
Opdrachtgevende gemeenten en samenwerkingsverbanden die de regie voeren over het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte.

Publieke bedrijven
Overheidsgedomineerde bedrijven of gemeentelijke diensten op het gebied van afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. Zij voeren de gemeentelijke zorgtaken uit. Deze leden zijn actief op o.a. de volgende terreinen: afvalinzameling, straatreiniging, gladheidbestrijding, rioolbeheer, recycling, afvalbewerking- en verwerking.

Dienstverleners en leveranciers
Bedrijven, instellingen en organisaties uit de afval- reiniging- en milieudienstverlening, particuliere afval- en recyclingbedrijven, leveranciers van containers, voertuigen en ander materieel en adviesbureaus, universiteiten, hogescholen en andere overheden. Deze leden hebben geen stemrecht maar maken graag gebruik van het netwerk en de kennis van de NVRD en voegen kennis toe.