Coronavirus en de afval- en reinigingsbranche

Op 12 maart werd bekend dat er in heel Nederland verscherpte maatregelen gelden om het Coronavirus tegen te gaan. Het ophalen van huishoudelijk afval is een vitale maatschappelijke taak. Als het afval niet of beperkt wordt opgehaald, heeft dat grote gevolgen voor de volksgezondheid en milieuhygiëne. Leden van de NVRD zetten daarom alles op alles om de continuïteit van de inzameling van het huishoudelijk afval zo goed als mogelijk te garanderen. Dit dossier geeft een overzicht van de maatregelen die getroffen worden in de afval- en reinigingssector.

Het Coronavirus heeft effect op de dagelijkse gang van zaken in Nederland. Scholen de kinderopvang en de horeca zijn gelukkig weer deels open. Alles binnen de nieuwe samenleviong van 1,5 meter. Ook de afval- en reinigingsbranche wordt door het Coronavirus geraakt en moet zich, hoewel het werk ook tijdens de lockdown gewoon doorging, op andere vlakken wel inrichten op de 1,5 meter samenleving. Daartoe is de afvalbranche gekomen met een speciaal protocol om dit te bewerkstelligen. De NVRD is op eerder (op 26 maart) een meldpunt gestart waar knelpunten in de afval en reiniging kunnen worden gemeld. Wij roepen leden op dit te blijven doen.

VanVeldhoven werkbezoek

Minister Van Veldhoven van Wonen en Milieu bezocht op 25 maart verschillende afvalverwerkers om de medewerkers een hart onder de riem te steken. “Jullie zijn een cruciale sector en het is fijn dat jullie aan het werk blijven zodat Nederland schoon blijft”, aldus Van Veldhoven.

Hieronder vindt u de meest actuele nieuwsberichten van de NVRD over dit thema:  

Afvalinzamelaars nemen maatregelen om de afvalinzameling te continueren - 13 maart 2020

Afvalinzameling cruciaal beroep dus opvang voor kinderen - 15 maart 2020

Kom alleen naar de milieustraat als dit echt moet - 17 maart 2020

Geplande evenementen NVRD - 17 maart 2020

Actuele berichtgeving NVRD over Coronacrisis - 19 maart 2020

Afvalinzameling in Nederland gaat door - 19 maart 2020

Kringloopwinkels worden overladen met goederen - 20 maart 2020

Rijksoverheid stelt communicatiemiddelen ter beschikking - 23 maart 2020

Maatregelen coronavirus ook gevolgen voor opruimen zwerfafval - 25 maart 2020

VANG gaat 'gewoon' door tijdens de coronacrisis - 25 maart 2020

Trots op de branche - 26 maart 2020

Meldpunt om landelijk beeld inzameling te krijgen - 26 maart 2020

Reactie RIVM op kwestie medewerkers in cabine inzamelvoertuigen - 30 maart 2020

NVRD meldpunt: nog steeds ongekend druk op milieustraten - 30 maart 2020

Rectificatie standpunt RIVM over mondkapjes in cabine inzamelvoertuigen - 2 april 2020

‘Crisisteam PMD, glas en papier’ opgericht - 2 april 2020

Inzameling flatscreens miieustraten gewijzigd - 9 april 2020

NVRD meldpunt: Gemeenten creatief bij inzameling papier - 9 april 2020

NVRD meldpunt: gemeenten vragen inwoners textiel even niet weg te brengen - 10 april 2020

NVRD meldpunt: Afvalaanbod bij huishoudens groeit - 16 april 2020

Steeds meer kringloopwinkels open - 22 april 2020

Afvalverwerkingsindustrie treft maatregelen om gevolgen corona op te vangen - 30 april 2020

Voor gemeenten en publieke bedrijven zijn de gevolgen van het Coronavirus groot. De overheid heeft enkele cruciale beroepsgroepen aangewezen, die ook in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting. Het vervoer van afval en vuilnis is er hier één van. Voor de verschillende werkzaamheden die de leden van de NVRD uitvoeren, bestaan inmiddels verschillende protocollen. De NVRD houdt haar leden hier graag van op de hoogte.  De NVRD heeft een meldpunt opgezet waar leden knelpunten of uitgagingen rondom inzameling en Beheer Openbare Ruimte kunnen melden. De NVRD wil zo een landelijk beeld krijgen om waar nodig een signaal af te kunnen geven aan ketenpartners maar ook aan partijen zoals het RIVM, de rijksoverheid en de Veiligheidsregio’s.

Afvalinzameling 
Afvalinzameling is aangemerkt als cruciale activiteitvanwege de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid en milieuhygiëne als dit stilvalt. Op het moment krijgt de NVRD nog geen signalen dat er ergens nagedacht wordt over het stilvallen van processen. Wel denken leden na over continuïteits- of afschalinsplannen, waarin een prioritering van de dienstverlening is opgenomen. Het inzamelen van rest- en gftafval heeft veelal prioriteit.    
Redenen voor het afschalen van afvalinzameling zijn bijvoorbeeld het wegvallen van afzet of sorteermogelijkheden (in enkele gevallen bij textiel), het beperken van contact (bijv. inzameling van oud papier met groepen van vrijwilligers, of inzameling grof vuil aan huis) of capaciteitsgebrek als gevolg van personeel wat thuis zit met gezondheidsklachten.  

Burgers kan gevraagd worden om schone en droge deelstromen zo mogelijk langer te bewaren (bijv. oud papier en textiel). Hierbij is het goed om in het achterhoofd te houden dat de oudpapier sector gemeenten heeft opgeroepen om oud papier te blijven inzamelen en aanbiedt om bij te springen waar dat kan en nodig is. Dit omdat de productie van papier (en dus bijvoorbeeld papieren verpakkingen en toiletpapier) afhankelijk is van de inzet van oud papier en karton 

Ook problemen in de verwerking of beperkingen in internationaal transport kunnen van invloed zijn op de afvalinzameling. Zo wordt bijvoorbeeld een deel van het ingezameld PMD verwerkt in Duitsland waardoor de afzet en recycling mogelijk een probleem kan worden. Dit houden we  uiteraard in de gaten en staan hierin nauw in contact met Nedvang.

In Vlaanderen zijn landelijke maatregelen uitgevaardigd. In Nederland zijn de continuitsplannen een zaak van gemeenten en hun afval- en reinigingsbedrijven, waarin ze elk hun eigen afwegingen maken.  

Afvalinzameling  personen in quarantaine of gediagnosticeerd met het Coronavirus 
Na uitvraag heeft het RIVM laten weten dat, mits de normale beschermende maatregelen worden genomen, er geen reden is voor ongerustheid en er geen verdergaande arbo-maatregelen nodig zijn. Het virus wordt vooral overgedragen door hoesten en niezen, direct lichamelijk contact en contact met veel aangeraakte voorwerpen. Andere vormen van overdracht zijn niet of nauwelijks bekend en volgens het RIVM niet relevant voor de praktijk van afvalbeheer. 

Kantoorpersoneel 
De Nederlandse overheid verzoekt men om thuis te werken wanneer dat kan, of de werktijden te spreiden. Leden van de NVRD volgen deze maatregel wat betreft het kantoorpersoneel. Organisaties zorgen er wel voor dat er altijd een aanspreekpunt op kantoor is, zodat het operationele werk door kan gaanHet sociale contact op kantoren wordt ingeperkt door, bijvoorbeeld, de kantine te sluiten en maar één medewerker per kantoor toe te staan. Overleggen vinden telefonisch plaats of zijn afgelast.  

Milieustraten 
Dinsdag meldde de NVRD al dat veel mensen de tijd thuis gebruiken om flink op te ruimen. Dit maakt dat het op veel milieustraten erg druk is. Het is op milieustraten lastig de landelijke richtlijn van 1.5 meter afstand aan te houden. De afvalsector doet daarom een dringende oproep om alleen naar de inzamellocaties te gaan als het echt noodzakelijk is. Vele NVRD-leden houden een maximumaantal bezoekers aan, reguleren de doorstroming en nemen extra maatregelen om medewerkers te beschermen (denk aan het verstrekken van latex handschoenen, het plaatsen van plexiglas of het alleen laten betalen via pin).  

Kringloopwinkels
Veel kringloopwinkels proberen zo lang mogelijk open te blijven, ook al zien zij de klandizie snel afnemen. Wel is duidelijk merkbaar dat Nederland deze periode van thuiswerken gebruikt om het huis een grondig op te ruimen. Gisteren deed de BKN (Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland) de oproep om wel naar de winkel te komen maar niet massaal spullen in te leveren omdat de magazijnen anders vollopen. 

Beheer Openbare Ruimte 
Niet alleen de inzameling van grondstoffen gaat door, ook het beheer van de openbare ruimte vindt doorgang. Contact met inwoners wordt, waar mogelijk, vermeden, in bussen en auto’s zitten maximaal twee personen en voertuigen worden uitgerust met middelen om handen te wassen. Stadswerk zette een enquête uit over de buitendienst: https://www.stadswerk.nl/praktijkkennis/Nieuws/1606591.aspx 

De NVRD volgt de berichtgeving omtrent het Coronavirus op de voet. Daarnaast informeert zij haar leden actief over de genomen maatregelen in en voor de branche.  Ook probeert de NVRD signalen van leden te vertalen naar een breder publiek. En delen wij gekozen aanpakken en protocollen van leden met de rest van de branche.

Protocol
Om de 1,5 meter samenleving binnen de afval- en reinigingsbranche zo goed als mogelijk vorm te geven heeft de NVRD samen met andere partijen een protocol opgesteld: Protocol afvalbranche voor werken in 1,5 meter-samenleving

Meldpunt
Daarnaast heeft de NVRD een speciaal meldpunt opgezet waar leden knelpunten of uitgagingen rondom inzameling en Beheer Openbare Ruimte kunnen melden. De NVRD wil zo een landelijk beeld krijgen om waar nodig een signaal af te kunnen geven aan ketenpartners maar ook aan partijen zoals het RIVM, de rijksoverheid en de Veiligheidsregio’s. Daarnaast staan we in nauw contact met diverse media waarvoor een landelijk beeld in veel gevallen van onschatbare waarde is.

Heeft u een protocol dat u met de branche wil delen? Mail dan naar Suzie van de Pas, vandepas@nvrd.nl 
Voor vragen over inzameling kunt u contact opnemen met Ilse van der Grift, vandergrift@nvrd.nl
 
Voor Persvragen of communicatievragen neem contact op met Tjeerd de Groot: degroot@nvrd.nl