Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Nederland is binnen Europa één van de koplopers op het gebied van recycling, maar er zijn nog genoeg uitdagingen om het doel dat de Rijksoverheid heeft gesteld te halen: volledig circulair in 2050. Onderdeel van de circulaire economie is de gemeentelijke verantwoordelijkheid rondom afvalbeleid. Inwoners hebben volgens de afvalstoffenverordening een wettelijke plicht om hun huishoudelijk afval op de juiste manier aan te bieden. Gemeenten hebben vervolgens een wettelijke zorgplicht voor de inzameling en verwerking hiervan. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 zullen sommige gemeenten nieuwe beleidskeuzes maken over hoe zij deze zorgplicht willen vormgeven.  Omdat de afvalwereld complex is, worstelen veel gemeenten hiermee. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen helpen de leden van de Koninklijke NVRD gemeenten, wethouders en raadsleden bij het vormen van afvalbeleid.

 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen helpen de leden van de Koninklijke NVRD gemeenten, wethouders en raadsleden bij het vormen van afvalbeleid. Er is een handreiking verschenen onafhankelijke objectieve informatie bevat en dient ter ondersteuning bij vragen als:

  • Hoe kun je afvalbeleid vormgeven?
  • Welke concrete instrumenten bestaan er?
  • Wat leren andere gemeenten ons?

Klik hier voor de handreiking Afvalbeleid gemeenten

Ook verscheen er een infographic die dieper ingaat op de bron- nascheidingsroute: download hem hier