De branche in 2050

 

Cover GRAM Special 2018_V2

De komende decennia zal de sector met veel uitdagingen te maken krijgen. Wat is de rol van onze sector in de circulaire economie? Hoe vullen we toekomstig werkgeverschap in, wat gebeurt er met de zorgplicht en welke invloed hebben technologische ontwikkelingen?

Om beter voorbereid te zijn op deze onzeker toekomst heeft de NVRD vier toekomstscenario’s geschetst, inclusief mogelijke rollen voor de sector. In welk scenario we terechtkomen kunnen we niet voorspellen. Wel helpen ze ons om voorbereid te zijn op de toekomst. Gebruik ze om gesprekken over de toekomst aan te gaan, in discussie te gaan over de strategische agenda van de NVRD en je eigen strategie te bepalen.

In onderstaande animatie worden de toekomstscenario’s kort toegelicht. 

In een speciale uitgave van GRAM worden deze toekomstscenario’s en het traject er naar toe uitgebreid beschreven.

 

 

Actuele stand van zaken/ontwikkelingen

De ontwikkeling van de toekomstvisie is in mei 2018 afgerond. Nu zijn de leden aan zet om op basis van deze visie hun eigen koers te bepalen.

Het project bestond uit drie stappen die elk zijn afgesloten met een tussenrapportage.

Trendverkenning: gestart is met een literatuuronderzoek naar de voor voor de sector relevante trends en ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, sociaal-maatschappelijke context, technologie, ecologie en politiek. Het rapport ‘Literatuuronderzoek trends en ontwikkelingen’ is hier te downloaden.

Scenario’s 2050: vervolgens zijn vier mogelijke scenario’s ontwikkeld. De trendverkenning en de scenario-ontwikkeling worden mede gebaseerd op een tiental interviews met deskundigen, politici, bestuurders, trendwatchers en belanghebbenden. Download hier het scenariorapport.

Visie op de sector: tenslotte zijn in een visieworkshop strategische richtingen ontwikkeld die voortvloeien uit de vier toekomstscenario’s. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de rol voor gemeenten en publieke bedrijven in afvalbeheer het beheer van de openbare ruimte. Download hier het visiedocument.

Tenslotte is een gezamenlijke strategische richting ontwikkeld.

 

Het proces samengevat:

Een stuurgroep met NVRD-leden, het bestuur en het bureau kwam op 13 juli 2017 bijeen om de eerste opzet van de Trendverkenning te bespreken. Ook werd vastgesteld met welke experts interviews zouden plaatsvinden, om de Trendverkenning te verdiepen.

11 september 2017 is de definitieve Trendverkenning in de stuurgroep besproken en is een start gemaakt met de scenario’s.
Op 3 oktober 2017 is in het strategisch platform gewerkt aan de uitwerking van scenario’s aan de hand van een aantal ‘Wat als’ vragen. Bijvoorbeeld: wat als de zorgplicht vervalt of wat als de circulaire economie is gerealiseerd? Het verslag van deze bijeenkomst vindt u hier.
Op 7 december 2017 tijdens de ALV zijn de vier toekomstscenario's gepresenteerd. deze worden de komende tijd uitgewerkt. Hiervoor wordt onder andere geput uit de interviews die zijn gehouden met: Jan Terlouw, Jaap Meindersma en Christof de Latter.
Sinds begin 2018 is illustrator Arie van Vliet betrokken bij de toekomstverkenning. Hij heeft voor iedere scenario een wereldbeeld geïllustreerd. In de vier afbeeldingen is in één oogopslag te zien wat ieder scenario onderscheidend maakt.
Op 10 april 2018 heeft het strategisch platform de scenario’s in groepjes doorgesproken. Gedurende de bijeenkomst stond de toekomstige rol van NVRD-leden centraal. Hoe gaan de mogelijke scenario’s het werk van de afval- en reinigingssector beïnvloeden? Uit de bijeenkomst zijn drie strategische richtingen voortgekomen.

Eind mei verscheen de GRAM toekomstspecial. In deze bewaareditie van GRAM wordt ieder scenario toegelicht, zijn visies van experts te vinden en laten enkele NVRD-leden weten hoe zij de scenario’s in het dagelijks leven toepassen.’

 

 

 

 

 

Gemeenten en publieke bedrijven moeten de komende decennia omgaan met ingrijpende veranderingen. Sommige van deze veranderingen zullen grote impact hebben op de sector. Het is zak hierop voorbereid te zijn en hierop adequaat in te spelen.

De scenario’s kunnen worden gezien als weersomstandigheden die op ons pad kunnen komen. Als je bent voorbereid op dit soort mogelijke situaties wordt het gemakkelijker je koers te houden en je strategische doelen te bereiken.

Op basis van de te ontwikkelen toekomstscenario’s kan iedereen zijn eigen koers bepalen.

De NVRD is initiatiefnemer van de toekomstverkenning. De NVRD heeft een stuurgroep toekomstverkenning ingesteld en heeft samen met De Ruijter Strategie, een bureau gespecialiseerd in toekomstverkenningen en toekomstvisies, het project vormgegeven.

Met de GRAM-special en het animatiefilmpje is dit traject afgerond. De leden zijn nu aan zet om aan de hand met deze verkenning de gesprekken aan te gaan en hun eigen strategie vorm te geven. De NVRD kan hierbij desgewenst faciliteren en zal er in ieder geval voor zorgen dat het thema toekomst op de agenda blijft staan.