Truckkartel

In de periode van 1997 tot 2011 hielden de Europese truckfabrikanten DAF, Daimler, Iveco, Scania, Volvo/Renault en MAN een kartel in stand. Daardoor is een groot aantal partijen en mogelijk ook uw organisatie voor duizenden euro’s per vrachtwagen gedupeerd.

De truckfabrikanten maakten prijsafspraken en stemden de introductie van nieuwe technologieën af. In de kartelperiode verkochten de fabrikanten circa 10 miljoen trucks in heel Europa, waardoor het kartel ongeveer 600.000 afnemers dupeerde. Op 19 juni 2016 beboette de Europese Commissie truckfabrikanten voor een recordbedrag.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is in samenwerking met advocatenkantoor Hausfeld & Co en TVM, de grootste transportverzekeraar van Nederland, een claiminitiatief (NLTruckkartel) gestart om compensatie voor de geleden schade te realiseren. Aangezien ook onze branche naar alle waarschijnlijkheid geraakt is door de prijsafspraken binnen het truckkartel, kunnen NVRD-leden zich aansluiten bij deze collectieve actie. Inmiddels heeft al een groot aantal NVRD-leden kenbaar gemaakt interesse te hebben in aansluiting bij het initiatief. NVRD merkt op dat er ook andere claiminitiatieven zijn waar NVRD-leden zich bij kunnen aansluiten.

Europese truckfabrikanten (DAF, Daimler, Iveco, Volvo/Renault, Scania en MAN) hielden volgens de Europese Commissie ruim 14 jaar (1997 – 2011) een kartel, het zogenaamde Truckkartel, in stand. Hierdoor zijn mogelijk 600.000 Europese transportondernemers gedupeerd.  

De truckfabrikanten stemden de prijzen voor vrachtwagens met elkaar af. Daarnaast werden afspraken gemaakt over het (vertraagd) introduceren van emissietechnologieën voor middelzware en zware vrachtwagens. Deze technologieën werden ontwikkeld om te kunnen voldoen aan de strengere Europese emissienormen. Tot slot maakten de truckfabrikanten afspraken over het doorberekenen van de kosten van deze emissietechnologieën aan de afnemers.

Europese Commissie legt boetes op

Het kartel kwam aan het licht door een clementieverzoek van MAN, één van de truckfabrikanten. In 2011 heeft de Commissie vervolgens onaangekondigde inspecties bij de truckfabrikanten uitgevoerd. Uiteindelijk heeft de Commissie in 2016 met de truckfabrikanten behalve Scania een (financiële) schikking getroffen. Op 19 juni 2016 ontvingen een aantal truckfabrikanten (DAF, Daimler, Iveco, Volvo/Renault) van de Europese Commissie een boette van € 2.926.499.000. MAN die het kartel opbiechtte kreeg geen boete. Scania weigerde gebruik te maken van de schikkingsmogelijkheid. Om die reden werd het kartelonderzoek jegens Scania volgens de standaardprocedure voortgezet. Het resultaat daarvan is een separate boete voor Scania van €880.523.000 (september 2017).

De Commissie heeft bij het vaststellen van de boetebedragen rekening gehouden met de omvang van de verkoop van zware vrachtwagens in de Europese Unie door het kartel, de ernst van de overtreding, het hoge marktaandeel van de truckfabrikanten tezamen, de geografische impact van het kartel en duur van het kartel.

 

Door de onderlinge prijsafspraken hebben gemeenten en afvalbedrijven jarenlang te veel voor hun trucks betaald. Naar schatting zijn in de kartelperiode in heel Europa 10 miljoen trucks verkocht. Inmiddels heeft de Europese Commissie de truckfabrikanten beboet voor deze kartelvorming. Deze miljardenboete is een maatregel die opgelegd is aan de truckfabrikanten maar voorziet niet in een schadevergoeding voor de gedupeerden.

In diverse Europese landen zijn juridische procedures gaande en/of in voorbereiding om de schade die gedupeerden als gevolg van het kartel hebben geleden vergoed te krijgen. Dergelijke juridische procedures zijn kostbaar en vergen specialistische kennis. Gedupeerden sluiten zich daarom veelal aan bij een claimcollectief. Inmiddels zijn er ook in Nederland verscheidene claimcollectieven. Verreweg het grootste collectief betreft NLtruckkartel. Dit collectief betreft een samenwerking tussen onder andere de branche-organisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN), het internationale advocatenkantoor Hausfeld & Co. en TVM, de grootste transportverzekeraar van Nederland. NLtruckkartel vertegenwoordigt ruim 300.000 trucks en meer dan 1.400 gedupeerden in Europa.

 

• NVRD informeert haar leden over de ontwikkelingen met betrekking tot het truckkartel.

• NVRD heeft het NLtruckkartel initiatief onder de aandacht gebracht van haar leden. Daarnaast heeft NVRD een informatiebijeenkomst (27 maart 2018) over dit initiatief gefaciliteerd. Redenen waarom NVRD juist dit initiatief onder de aandacht heeft gebracht c.q heeft gefaciliteerd zijn: de betrokkenheid van onder andere de branche-organisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) en het aantal gedupeerden die zich reeds bij dit initiatief hebben aangesloten. NVRD wil benadrukken dat zij verder niet verbonden is aan het NLtruckkartel en dat er ook andere claiminitiatieven zijn waarbij leden zich kunnen aansluiten.

Download hier het verslag en de presentatie van deze bijeenkomst.

• De NVRD heeft voor alle leden gezamenlijk actie ondernomen om de verjaringstermijn van de vorderingen tot schadevergoeding te stuiten.

• De NVRD informeert in samenwerking met NLTruckkartel haar leden over onderwerpen zoals verjaring, cessie/lastgevingsovereenkomst etc.

Lastgeving/cessie: wanneer een organisatie mee wil doen met het claiminitiatief van NLTruckkartel moet de claim van deze partij op het truckkartel aan NLTruckkartel worden 'overgedragen'. Dat kan door middel van cessie (de claim wordt dan 'eigendom' van NLTruckkartel). Ook kan worden gewerkt met een lastgevingsovereenkomst (de claim blijft van de originele partij en deze geeft NLTruckkartel opdracht haar belangen te behartigen). Lastgeving gebeurt in beginsel alleen bij grote organisaties met veel vrachtwagens.

Voor meer inhoudelijke informatie over het NLTruckkartel verwijzen we u naar de website www.nltruckkartel.nl U kunt ook terecht bij de backoffice van het NLTruckkartel, 0800 – 878 25 52 of info@nltruckkartel.nl

 

• Richtlijn 2014/104/EU

• Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht.

• Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

• Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.