Slider9

Bijeenkomsten

De NVRD organiseert congressen, kennisbijeenkomsten, regiobijeenkomsten, workshops en masterclasses. Deze bijeenkomsten hebben als doel om (onderling) kennis uit te wisselen en een duidelijke netwerkfunctie te realiseren.

Agenda

| AutomotiveCampus

2017 Regiobijeenkomst Zuid-Nederland

| Regardz WTC Arnhem

VANG-bijeenkomst 'Diftar'

 

| Oudheidkamer

Regio Zuid-Holland Netwerkbijeenkomst

| Regardz WTC Arnhem

VANG-bijeenkomst 'Best Practices'

| Twente Milieu Hengelo

Algemene Ledenvergadering

| Hart van Holland

Nationaal Gladheidbestrijdingscongres