Slider9

Bijeenkomsten

De NVRD organiseert congressen, kennisbijeenkomsten, regiobijeenkomsten, workshops en masterclasses. Deze bijeenkomsten hebben als doel om (onderling) kennis uit te wisselen en een duidelijke netwerkfunctie te realiseren.

Agenda

| Regardz WTC Arnhem

Kennisbijeenkomst 'Grenzen aan informatietechnologie'

Informatie! We kunnen niet zonder informatie. Continue wisselen wij informatie met elkaar uit en registreren wij informatie. Mede door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 is er meer aandacht voor hoe wij met informatie om dienen te gaan. Zaken zoals ICT en privacy spelen een belangrijke rol bij informatie uitwisseling. NVRD nodigt u van harte uit voor een kennisbijeenkomst over de grenzen aan informatietechnologie.    

| Fort Voordorp

Afvalconferentie 2018