Slider9

Bijeenkomsten

De NVRD organiseert congressen, kennisbijeenkomsten, regiobijeenkomsten, workshops en masterclasses. Deze bijeenkomsten hebben als doel om (onderling) kennis uit te wisselen en een duidelijke netwerkfunctie te realiseren.

Agenda

| The Green Meeting Center (WTC Arnhem)

VANG-bijeenkomst de Diftar paradox

| Stadshuis Meppel

Regiobijeenkomst NVRD Noord-Nederland

Het bestuur van de NVRD Regio Noord-Nederland nodigt u van harte uit voor deze regiobijeenkomst! De Nederlandse bevolking groeit en grondstoffen worden schaars. Minder huishoudelijk afval verbranden en deze inzamelen om als grondstof te kunnen hergebruiken is dé VANG-doelstelling. Van Afval naar Grondstof - maar hoé moeten we dat doen en wat lijkt te werken? De meeste gemeenten hebben de VANG ambities - opgesteld door VNG, NVRD en Rijk – omarmd en zijn de afgelopen jaren serieus aan de slag gegaan. Zij hebben voor uiteenlopende aanpakken gekozen, afhankelijk van bestuurlijke prioriteiten en gemeentelijk kenmerken.