Slider9

Bijeenkomsten

De NVRD organiseert congressen, kennisbijeenkomsten, regiobijeenkomsten, workshops en masterclasses. Deze bijeenkomsten hebben als doel om (onderling) kennis uit te wisselen en een duidelijke netwerkfunctie te realiseren.

Agenda

| TNO New Babylon

Regiobijeenkomst Noord- en Zuid-Holland (Regio West)

Graag nodigt het bestuur van de regio Noord- en Zuid-Holland (West) u uit voor een regiobijeenkomst op woensdag 4 september De bijeenkomst wordt gehouden bij TNO New Babylon in Den Haag en zal in het teken staan van SMART Cities & SMART Afvalinzameling.

| Eureco Onderzoek

VANG-bijeenkomst 'Meer en beter GFT!'

| De Veerensmederij

Afvalconferentie 2019

Op 2 oktober organiseren de NVRD en Vereniging Afvalbedrijven de Afvalconferentie 2019 in De Veerensmederij te Amersfoort. Dit jaar staan ontmoeting en trots centraal. Het programma van de dag wordt rond deze thema’s en input van deelnemers samengesteld Meer informatie en aanmelden www.afvalconferentie.nl