Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht

Op basis van de Wet Milieubeheer hebben gemeenten de wettelijke taak om zorg te dragen voor de verwijdering van afvalstoffen die afkomstig zijn van particuliere huishoudens. Hiervoor wordt afvalstoffenheffing in rekening gebracht als lokale belasting aan alle huisaansluitingen binnen de gemeente. De afgelopen 10 jaar hebben een groot aantal gemeenten er voor gekozen om volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ gedifferentieerde tarieven te heffen. Het reinigingsrecht wordt vooral gebruikt voor de inzameling van bedrijfsafval door de gemeente.