Belastingplicht overheidsbedrijven

Voor overheidsbedrijven geldt een apart juridisch regime voor de wijze waarop zij in de heffing van de vennootschapsbelasting worden betrokken. Dit gebeurt op basis van de Wet op de vennootschapsbelasting uit 1969. Al een aantal jaren is het Ministerie aan het onderzoeken hoe deze wet aangepast zou kunnen worden om te komen tot een zogeheten level playing field. In het geval van gemeentelijk afvalbeheer en het onderhoud van de openbare ruimte gaat het echter om een wettelijke taak in het algemeen belang.