Digitale RI&E

Bedrijven zijn verplicht om regelmatig een Risicoinventarisatie & -evaluatie (RI&E) uit te voeren. Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat de afvalbranche als high risk branche wordt gezien. Een RI&E helpt bij het in kaart brengen van de grootste risico’s en het monitoren van de aanpak hiervan. Voor verschillende activiteiten in de branche heeft de NVRD een online tool ontwikkeld om de RI&E uit te voeren. Deze is voor alle publieke bedrijven en gemeenten te gebruiken.