P90 norm

Twintig jaar geleden heeft de branche samen met de sociale partners een norm opgesteld om de arbbeidsbelasting van huisvuilbeladers te beperken, de zogenaamde P90-norm. De Arbeidsinspectie controleert de toepassing van deze norm bij de bedrijven. Deze dagnorm omvat zowel een maximale beladingstijd, maximaal tonnage en een maximaal aantal colli bij beladers van huisvuil. Hiervoor zijn 3 leeftijdscategorieën in het leven geroepen met verschillende normen.

Inmiddels is deze norm aan actualisatie toe omdat de afvalinzameling verder gemechaniseerd is en er steeds meer verschillende afvalstromen worden ingezameld.