Aanbesteding en duurzaam inkopen

De overheid koopt jaarlijks voor vele miljarden aan goederen en diensten in. Hierbij wordt bij de start van het inkoopproces bepaald of er uitbesteed gaat worden en zo ja, hoe de opdracht in de markt gezet gaat worden en aan welke criteria moet worden voldaan . Hierbij is de Aanbestedingswet de belangrijkste leidraad voor het gemeentelijke, waar mogelijke duurzame, inkoopproces. Professioneel inkopen betekent inkoop koppelen aan de beleidsdoelen, aan de begroting en focussen op doelmatigheid en kwaliteit.