Markt, overheid en mededinging

Al bijna 20 jaar wordt gewerkt aan regels om de verschillen tussen marktpartijen en overheidsbedrijven te nivelleren. Hierbij is de realisatie van een Level Playing Field een belangrijk doel. Was de afvalmarkt 20 jaar geleden nog vooral provinciaal geregeld, nu is er een Europese markt met Europese spelers waar Europese en nationale regels een belangrijke rol spelen. Gemeenten zijn vrij in hun keuze om de wettelijke taken zoals afvalinzameling, afvalverwerking en het beheer van de openbare ruimte door hetzij een overheidsbedrijf, hetzij een marktpartij te laten uitvoeren. Hiervoor gelden wel spelregels zodat er geen oneerlijke concurrentie kan optreden.