Functie- en competentieprofielen

Voor de afval- en reinigingsbranche heeft de NVRD in 2012 dertien gangbare functie- en beroepscompetentieprofielen opgesteld. Aan de hand van een brancheonderzoek is de huidige stand van zaken opgevraagd bij bedrijven en op schrift gesteld. Er is hierbij rekening gehouden met allerlei ontwikkelingen die de afgelopen 10 jaar in de branche hebben plaatsgevonden. Deze profielen kunnen door bedrijven, actief in de afvalinzameling en het beheer van de openbare ruimte worden gebruikt om strategisch personeelsbeleid te voeren en waar nodig opleidingen in te kopen.