Juridische zaken

In het gemeentelijk afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte heeft men te maken met verschillende juridische zaken.

In de eerste plaats worden in de Wet milieubeheer in hoofdstuk 10 de belangrijkste afvalwetgeving vastgelegd, waaronder de zorgplicht voor gemeenten. De inrichting en het beheer van de openbare ruimte wordt geregeld in de Gemeentewet. Specifieke lokale regels worden verder vastgelegd in de APV en de afvalstoffenverordening.

In de tweede plaats spelen regels met betrekking tot Markt & Overheid en Mededinging en Aanbesteding en belangrijke rol bij de organisatie van de uitvoering van de zorgplicht en de plicht tot het schoonhouden van de openbare ruimte.

Tot slot spelen nog juridische zaken die te maken hebben met de uitvoering van deze taken. Hierbij valt te denken aan aansprakelijkheid, ARBO-regelgeving, illegale dumpingen etcetera.