Regie en opdrachtgeverschap

De NVRD staat voor gemeenten en hun publieke afvalbedrijven. Waren vroeger afvalinzameling en beheer van de openbare ruimte puur gemeentelijke taken, tegenwoordig bestaan er zeer veel verschillende organisatievormen waarmee dit geregeld is. Steeds vaker worden taken door eigen publieke bedrijven of door private onderaannemers uitgevoerd. De gemeente is en blijft echter in het kader van haar wettelijke zorgplicht verantwoordelijk voor een doelmatige inzameling van afvalstromen binnen haar gemeentegrenzen en voor het schoonhouden van de openbare ruimte.