Nederland is binnen Europa één van de koplopers op het gebied van recycling, maar er zijn nog genoeg uitdagingen om het doel dat de Rijksoverheid heeft gesteld te halen: volledig circulair in 2050. Onderdeel van de circulaire economie is de gemeentelijke verantwoordelijkheid rondom afvalbeleid.

De afvalwereld is complex. Wij helpen gemeenten, wethouders en raadsleden dan ook graag bij het vormen van afvalbeleid. Dit doen we onder andere door congressen te organiseren, kennis te delen, onderzoek te doen en vragen te beantwoorden. Maar ook door onderstaande tools beschikbaar te stellen voor wethouders en raadsleden.

Tools

Handreiking afvalbeleid gemeenten

Infographic bron- en nascheiding

Factsheet Effectieve aanpak van bijplaatsingen

Factsheet Diftar

Factsheet Handvatten gemeentelijk afvalpreventiebeleid

Factsheet Emissievrije afvalinzameling

Factsheet Luiers

Van Afval Naar Grondstof

Meer weten?

Ralph Peters

Public Affairs