slider_1

Wat doet de NVRD?

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.

Om hier succesvol in te zijn heeft de vereniging in de loop der jaren een nationaal en internationaal erkend platform en netwerk gevormd voor de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van afvalbeheer, reiniging en het beheer van de openbare ruimte. Samen met de leden zet de NVRD zich in voor maatschappelijk verantwoord afvalbeheer en een leefbare stad. 

De NVRD is al sinds haar oprichting een hechte en herkenbare vereniging. De leden van de NVRD voelen zich nog altijd verbonden met elkaar rondom de kernbegrippen publiek, afval, grondstoffen en beheer openbare ruimte. En zo wordt de NVRD ook door haar omgeving gezien. De NVRD is hét aanspreekpunt in Nederland waar het gaat om de zorg voor en de uitvoering van deze gemeentelijke beheertaken. Ook in de toekomst staat de uitvoering van de publieke taken afval- en grondstoffenbeheer en beheer van de openbare ruimte centraal. Wel zal dit steeds meer gebeuren in samenhang met andere maatschappelijke opgaven op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en werkgelegenheid. De leden blijven verbonden door de genoemde vier kernbegrippen. Verschil is wel dat de verbinding niet alleen meer wordt gelegd tussen directeuren, maar dat de vereniging alle betrokkenen en lagen in de branche met elkaar verbindt.

Missie
De NVRD verbindt en versterkt de publieke waarde(n) van haar leden bij de uitvoering van afval- en grondstoffenbeheer en beheer van de openbare ruimte.

Visie
De NVRD zorgt door kennis, ontmoeting, netwerk, belangenbehartiging en het bewaken van de publieke moraal voor een meer duurzame en leefbare fysieke leefomgeving en draagt bij aan de circulaire samenleving.

Het verhaal van de NVRD
In 2017 heeft de NVRD samen met storyteller Theo Hendriks het verhaal van de NVRD op papier gezet. Klik hier om het verhaal van de NVRD te downloaden.

Toekomstvisie NVRD
In mei 2021 presenteerde de NVRD de strategische visie 2021 - 2025  Download de visie hier