Skip Navigation LinksStart

Young NVRD

 Netwerk

Het Young NVRD netwerk bestaat uit jonge medewerkers uit de afval- en reinigingsbranche. Samen vormen we een netwerk en platform voor rebelse ideeën, kennisuitwisseling en samenwerking. NVRD-leden tot en met 35 jaar kunnen zich aansluiten om deel te namen aan de inspirerende, interactieve bijeenkomsten die Young NVRD een aantal keer per jaar organiseert.

Visie Young NVRD

Leden staan centraal, zowel bij NVRD als bij Young NVRD. Jonge mensen zijn van groot belang in de afval- en reinigingsbranche. Omdat de branche vergrijst, maar ook omdat jonge medewerkers bij uitstek een nieuwe kijk hebben op vraagstukken én zoveel baat hebben bij een duurzame toekomst. Wij zijn vanuit intrinsieke motivatie en out-of-the-box ideeën de aangewezen personen om een circulaire economie vorm te geven. Wij staan voor samenwerking en kennisdeling. Young NVRD ziet zichzelf daarom als hét platform waar jonge medewerkers oplossingen kunnen realiseren voor vraagstukken in de afval- en reinigingsbranche. Wij brengen oplossingen vooruit en houden de branche jong, vitaal en inspirerend.

Doel 2021

Het bestuur van Young NVRD kijkt ernaar uit om kennis te maken met de jonge generatie en samen de vraagstukken in de branche aan te pakken. Young NVRD biedt jonge medewerkers uit de afval- en reinigingsbranche een platform. Een platform om out-of-the-box ideeën te delen, kennisuitwisseling te versterken en samenwerking te vergemakkelijken. Zo geeft zij de nieuwe generatie een stem bij het oplossen van (circulaire) vraagstukken in de branche. Het jaar 2021 staat in het teken van het bouwen van dit platform. Het bestuur gaat aan de slag met de toegankelijkheid en het vergroten van het netwerk en zal diverse (digitale) samenkomsten organiseren.

Daarnaast wil Young NVRD haar netwerk in 2021 vergroten met 100 nieuwe leden. Wij gaan actief op zoek naar de jonge medewerkers bij NVRD-leden, zodat we de gehele branche binnen ons netwerk vertegenwoordigen. De afval en circulaire economie teams of afdelingen zijn eerder groter dan kleiner geworden. Young NVRD kan tijdens en na de coronacrisis voorzien in de behoefte aan verbintenis.

Thema's Young NVRD

Young NVRD richt zich op verschillende vraagstukken van de afval- en reinigingsbranche. Ons hoofdthema is: ‘De afvalbranche overbodig maken’. Oftewel, hoe zorgen we ervoor dat er in de toekomst zo min mogelijk producten weggegooid worden en dat hetgeen weggegooid wordt hergebruikt of gerecycled. Door de jonge generatie met elkaar te verbinden, wordt kennis gedeeld om naar die afvalloze toekomst te komen. Onder dit hoofdthema werken we aan verschillende deelonderwerpen, zoals afvalverwerking, bronscheiding, nascheiding, vitale inzetbaarheid en zwerfafvalpreventie.

Bijeenkomsten

Jaarlijks organiseert het Young NVRD bestuur een aantal inspirerende bijeenkomsten, waarbij we bijvoorbeeld oudere leden van de NVRD of een innovatieve organisatie kennis laten delen met onze jonge leden. Naast het inhoudelijke gedeelte is een Young NVRD bijeenkomst ook interactief. Kennismaken, netwerken en elkaar inspireren wordt sterk gestimuleerd. Zo helpen we elkaar met het verdiepen van verschillende innovatieve oplossingen voor vraagstukken.

Achtergrond

De branche vergrijst. Het bureau weet dat er veel jongeren in de branche aan het werk zijn, maar dat ze niet snel naar traditionele congressen gaan in verband met senioriteit en hiërarchie. Toch is het belangrijk juist deze groep te binden en met elkaar in contact te brengen op een laagdrempelige manier. Met dit doel voor ogen is in 2015 Young NVRD opgericht. Waren er in 2015 nog 30 mensen actief in dit netwerk, in 2021 is dit aantal bijna 100.

f896f109-79de-43c3-a7be-4c8592dde821

Events Young NVRD

Er zijn momenteel geen events gepland.